“Premuš je odkrivala ravno ta neulovljivi pogon telesa. Vrhunski plesalki, ki sta preverjeno odlični balerini, igralki, koreografinji in performerki sta nam skozi fotografski del razstave odkrivale neoprijemljivo, nevidno. Podobe telesa, ki nam v pogonu življenja uhajajo. Fokusirani deli, ki brez distance odprejo plat manipulacij pogleda, vdolbin, ki spominjajo na neko drugo, manj človeško, pokrajino. Detajli telesa, zvok predstave brez telesa, soočenje labodjih obratov na videu z nagačenim medvedom so oprijemljiv in vidni manevri prezentacije telesa, časa, minljivosti in neminljivega.”
Jedrt Jež Furlan

Prostor galerije je bil idealen kraj za koreografsko delo, ki v tem projektu združuje dve dokaj težko združljivi plesni praksi – balet in sodobne pristope k telesu in gibanju. Rezultat te eksperimentalne faze niso bili le nekateri raziskovalni rezultati, temveč predstavitev v multimedijski galeriji, kjer je avtorica v sodelovanju s povabljenimi umetniki uspela združiti več  medijev z idejo plesne predstave – instalacija, video, fotografija in eksperimentalna glasba. Razstava je ostala nekaj dni in predstavljeni pristop je imel zelo pozitivne povratne informacije obiskovalcev naše galerije, hkrati pa daje nov pogled na doživljanje sodobnih plesnih praks.
Marija Skočir, kuratorka in umetniška vodja Galerije Vžigalica

Inteligentno telo 1

Vžigalica, 2012

Projekt, ki  se je začel s preizpraševanjem baletnega jezika (2012 s Sanjo Nešković Peršin in Matejo Rebolj), kot univerzalnega jezika, kode, kontrole, in temu ustreznega disicipliniranega telesa, postavi v ospredje pomen dinamičnega telesa preko novega pogleda na telesno podobo in njenega vpliva na to, kako mislimo telo. 

Delo predstavlja vpogled v osnovno človekovo potrebo organiziranja – ustvarnja oblik, pravil in struktur in enakovredno potrebo po izražanju, invenciji, spremembi. V tem smislu koncepti hierarhije, strogosti, ohranjanja vzniknejo z obliko in na drugi strani, naravna človeška potreba po raziskavi, preoblikovanju pravil, spreminjanju in iskanju prostora za vsebino, da se izraža skozi obliko kot njenim naravnim organskim izrazom.

 

 

 

 

 

Zanima me

polje utelešene percepcije

‘Fizične manifestacije’ gradim prav na tej liberalizaciji telesa od pogleda. Kajti pogled objektivizira telo.

“Zanima me polje utelešene percepcije. Fizične manifestacije gradim prav na tej liberalizaciji telesa od pogleda. Kajti pogled objektivizira telo.”

Inteligentno telo

2013

Inteligenca ni locirana le v možganih, ampak predstavlja inherentni del človeka, vključno s telesom. Kratki plesni film za trenutek odstre razmišljanje o discipliniranemu telesu nasproti dinamičnemu, kot ga poimenuje avtorica. Zato so je avtorica odločila nadaljevati raziskavo, ki jo je začela v letu 2012 z dvema priznanima plesalkama v slovenskem in mednarodnem prostoru: Mateja Rebolj in Sanja Neškovič, obe sta bili solistki Opere in Baleta Ljubljana, kakor tudi uveljavljeni plesalki sodobnega plesa, performerki od 80-ih let dalje. Mateja Rebolj je sodelovala v prvi strukturirani predstavi v breztežnosti Noordung 1995–2045. Sanja nešković je tudi koreografinja in med leti 2015 – 2020 je  vodila baletni ansambel Opera in balet Ljubljana. 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/federacija/snjezanapremus.federacija.si/wp-content/plugins/ddpro/main/custom-templates/headers.php on line 13