PREDAVANJE #3 / video /

Dialog kot možnost, ki odpira v družbi sicer zapostavljene (re)senzibilizacije, egalitarnosti, ki zahteva in kliče po (so)odgovornosti, odpiranju drugemu, poslušanju, akciji in reakciji za vse udeležene, razpira potencialnosti naših sebstev.

LECTURE #3 / video /

Dialogue as a possibility that opens in society otherwise neglected aspects of re-sensitization, egalitarianism, which demands and calls for co-responsibility, opening to others, listening, action and reaction for all involved.

Jasmina Založnik & Pia Brezavšček


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/federacija/snjezanapremus.federacija.si/wp-content/plugins/ddpro/main/custom-templates/headers.php on line 13