Dialog 2020

V letu 2020 so se srečali umetniki in strokovnjaki v inovativnih oblikah dogodkov na soletu in video predstavitev  na temo:
PARTITURE IN SKUPNI PROSTORI V ŠIRŠEM DRUŽBENEM KONTEKSTU. 
Ali so lahko vezani le na umetniška dela in kakšne so možnosti izpeljav v širše družbene kontekste? Kakšno vlogo ima umetnik pri razvoju takšnih prostorov?

Simpozij Dialog

Symposium Dialogue

PLATFORMA IZMENJAV IN IZKUŠENJ

Predstavljamo 5 dogodkov, ki so bili izvirno izvedeni na Simpoziju Dialog med 21.-25.10.2020 in 9.-11.1.2021.

PREDAVANJA
Povabljeni umetniki in strokovnjaki premišljujejo načine soobstoja, percepcije, sodelovanja, odgovornosti iz različnih pozicij do umetniškega dela Vsak zdaj je čas, prostor.

OBRATOVALNICE
Prostori uglaševanja skozi različne percepcijske modalnosti.

PLATFORM FOR THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

We offer 5 events that were originally presented at the Symposium Dialogue between 21.-25.10.2020 and 9.-11.1.2021.

LECTURES
Several artists and experts reflect on coexistence, perception, collaboration, responsibility from their various positions to the work Every now is time, space.

POWER PLANT
Tuning space, a re-set space through various modes of perception.

Symposium Dialogue

PLATFORM FOR THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

We offer 5 events that were originally presented at the Symposium Dialogue between 21.-25.10.2020 and 9.-11.1.2021.

LECTURES
Several artists and experts reflect on coexistence, perception, collaboration, responsibility from their various positions to the work Every now is a time, a space.

POWER PLANT
Tuning space, a re-set space through various modes of perception.

OBRATOVALNICA #1
Od horizontale k vertikali

POWER PLANT #1
From horizontal to vertical

 

Anja Bornšek

OBRATOVALNICA #2
Vertikala

POWER PLANT #2
Verticality

 

Snježana Premuš & Tina Valentan

PREDAVANJE #1

LECTURE #1

Snježana Premuš & Anja Bornšek

PREDAVANJE #2

LECTURE #2

Bor Pungerčič & Dragana Alfirević

PREDAVANJE #3

LECTURE #3

Jasmina Založnik & Pia Brezavšček


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/federacija/snjezanapremus.federacija.si/wp-content/plugins/ddpro/main/custom-templates/headers.php on line 13